Κατάσταση Επισκευής

Πελάτης

ID

Κατάσταση

Ανοίχτικε στις

Ελαττωματικό

Κατηγορία

Μοντέλο

Υλικό

Προκαταβολή

Τελικό Ποσό

Τηλέφωνο (Χωρίς πρόθεμα)

Κωδικός Επιδιόθωσης

Έκλεισε στις